Pohrebná služba Calla s.r.o., Ilava.
V ponuke aj náboženské predmety a náboženská literatúra.
Široký výber kahancov a náhrobných doplnkov.
Náhrobné dekorácie a vence aj na objednávku.

Otváracie hodiny

Pondelok08:00 - 16:00
Utorok08:00 - 16:00
Streda08:00 - 16:00
Štvrtok08:00 - 16:00
Piatok08:00 - 16:00
Sobotamobil 0905 667 926
Nedeľamobil 0905 667 926
V prípade úmrtia
NONSTOP mobil: 0905 667 926

Kontakty


Calla s.r.o.
Pohrebná služba
Sládkovičova 297
019 01 Ilava

Telefón + fax:
042/44 65 673

Mobil:
0905 667 926

e-mail:
pohrebnictvoilava@gmail.com
Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa

Už od roku 1990 zabezpečujeme dôstojné pohrebné služby. Na základe dlhoročných skúseností poskytujeme kvalitné a komplexné služby s citlivým prístupom k pozostalým a úctivým prístupom k zosnulým. Nadobudnuté skúsenosti nám umožňujú poradiť vám v týchto pre vás tak ťažkých chvíľach. Zároveň sa snažíme prispôsobiť všetkým vašim požiadavkám a prianiam týkajúcich sa poslednej rozlúčky s vašim blízkym zosnulým.

 

ZABEZPEČUJEME:

 • Kompletný pohrebný obrad,
 • Administratívne formality pohrebu,
 • Prevoz zosnulého,
 • Obliekanie a úpravu zosnulého,
 • Parte,
 • Kremáciu,
 • Ozvučenie pohrebu,
 • Prepravu príbuzných k smútočnému obradu 7-miestnym vozidlom,
 • Vykopanie a zasypanie hrobu, otvorenie a zatvorenie hrobky,
 • Úpravu hrobu alebo hrobky.
 

V NAŠEJ PREDAJNI NÁJDETE VEĽMI ŠIROKÝ SORTIMENT TOVAROV:

 • Rakvy drevené i drevotrieskové, od svetlých až po tmavé odtiene, s rôznymi zdobeniami a čalúneniami v rozmeroch 180, 190, 200, 210, 220 cm i nadrozmerné,
 • Smútočné vence, ikebany a kytice rôznych tvarov a farieb,
 • Dočasné drevené kríže aj s nápismi,
 • Náhrobné doplnky – vázy, domčeky na sviečky, podnosy na sviečky, lampáše, plastiky,
 • Sklenené kahance, náplne olejové i parafínové,
 • Náboženské predmety – ružence, sv. obrázky, sošky, modlitebné knižky, náboženskú literatúru, náboženské kalendáre,
 • Darčekové a dekoračné predmety – sviečky, sošky, stuhy,
 • Rôzne dekorácie – adventné vence, sezónne venčeky na dvere, interiérové ikebany.
 

VECI POTREBNÉ K VYBAVENIU POHREBNÝCH FORMALÍT:

 1. Občiansky preukaz zosnulého,
 2. Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne zosnulého,
 3. Občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu,
 4. Rodný alebo sobášny list (v ojedinelých prípadoch),
 5. List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 6. Oblečenie pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev, obuv),
 

Keďže je našou snahou vám pri strate blízkej osoby čo najviac pomôcť a uľahčiť ťažké chvíle, ušetriť čas i nemalé finančné prostriedky spojené s dopravou do miesta, kde úmrtie nastalo, na základe splnomocnenia, ktoré vám u nás vybavíme, zabezpečíme:

 • prevzatie osobných vecí po zosnulej osobe v nemocnici / v domove dôchodcov,
 • vybavenie matričných dokladov v mieste úmrtia aj bez prítomnosti príbuzných.
 

POSTUP V PRÍPADE ÚMRTIA:

Úmrtie doma:

 1. Čo najskôr kontaktovať lekársku pohotovosť (112 alebo 155) a oznámiť úmrtie.
 2. Lekár vykoná obhliadku zosnulého a vyplní List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
 3. Kontaktovať pohrebnú službu 0905 667 926 alebo 042/4465673 ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia, ktorý je však možný až po 2 hodinách od úmrtia.
 4. Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou (vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, kvetín, zariadenie pohrebného obradu).
 

Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov

 1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií o mieste dočasného uloženia zosnulého.
 2. Pozostalí kontaktujú pohrebnú službu 0905 667 926 alebo 042/4465673.
 3. Zabezpečiť prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia
 4. Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou (vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, kvetín, zariadenie pohrebného obradu).
 

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností:

 1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (112 prípadne 155 a 158) a oznámiť úmrtie.
 2. Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu.
 3. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu 0905 667 926 alebo 042/4465673, s ktorou sa dohodnú na ďalšom postupe (prevoz zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, kvetín, zariadenie pohrebného obradu).
 

Úmrtie v zahraničí

 1. Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého.
 2. Pozostalí kontaktujú pohrebnú službu 0905 667 926 alebo 042/4465673.
 3. Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou
 4. (prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, kvetín, zariadenie pohrebného obradu).
 

PRÍSPEVOK NA POHREB

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Výška príspevku na pohreb je 79,67 EUR. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

 

Žiadosť o príspevok na pohreb

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

 

Podmienky nároku:

 • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
 • trvalý pobyt zosnulého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zosnulého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zosnulého na území Slovenskej republiky.